Satış Sözleşmesi


SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı : ATAŞ TÜKETİM MALLARI İTRİYAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş

Telefon : (0216) 425 89 55

E-mail : atas@atasgroup.com

1.2 -ALICI

Adı/soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

atasgroup.com sitemiz üzerinden sadece perakende satış yapmaktayız. Bu nedenle sitemiz üzerinden toptan alışveriş yapılamaz. Kozmetik Firmaları, Kuaförler, Eczaneler, Marketler, Toptancı adına başka isim altında satış yapılmamaktadır. Alışveriş yapılmış olsa bile toptancı, Kozmetik Firmaları, Kuaförler, Eczaneler, Marketler, olduğu kanaatine varılmışsa atasgroup.com siparişi iptal edip para iadesi yapma hakkına sahiptir.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Kişisel verileriniz Ataş Group’da güvendedir. Ataş Group (ATAŞ TÜKETİM MALLARI İTRİYAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş) olarak, müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliğine ve korunmasına önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin kullanılması ve korunması amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla yükümlülüklerimiz ve haklarınız aşağıdaki şekildedir:


atasgroup.com online satış sitemize üyeliğiniz ve alışverişleriniz esnasında tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi:


- İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Görevli/yetkili devlet mercilerinin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,

- Şirketimizin ürün ve hizmetlerini sunulabilmesi,

amaçlarıyla ilgili kanunun verdiği haklar çerçevesinde güvenli bir şekilde kullanıyor, saklıyor ve hiçbir kuruluşla paylaşmıyoruz.


Dilediğiniz zaman bize başvurarak:

- Kişisel verilerinizin kullanılma amacını öğrenebilirsiniz.

- Eksik veya hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

- Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirsiniz.

- Bilgilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak ve taranarak dijital ortama aktarılmış kimlik kopyanızla birlikte musterihizmetleri@atasgroup.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Detaylı bilgi için ve ilgili kanunu incelemek için www.kvkk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


MADDE 2- KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://www.atasgroup.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, SATICI 'ya ait https://atasgroup.com.demobilgi.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından Onay tuşu tıklandıktan sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 5- CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.


MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER


7.1- 18 yaşından küçükkişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.


MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME


Antalya il'i Serik ilçesi mahkemeleridir.


Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


SATICI

ATAŞ TÜKETİM MALLARI İTRİYAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş

ALICI